Alternate Text

Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokal tid 07:03

Prioriterat Sverigefrämjande 2024 - seminarier & evenemang

Ambassadens kultur- och näringslivsfrämjande verksamhet 2024.

Kultur- och näringslivsfrämjande verksamhet

Ambassaden arbetar med kultur, press- och näringslivsfrämjande genom att anordna och stödja aktiviteter och insatser som marknadsför Sverige och svenska intressen. Projekten gäller bland annat talangattraktion, turism, export/import, investeringar, innovation, forskning/utveckling, hållbarhet och kultur. Ambassaden främjar svenska handelsintressen i Spanien genom ett nära samarbete med Business Sweden, de svenska företagen på plats i Spanien samt andra relevanta näringslivsinriktade organisationer som handelskammare i Sverige och Spanien. Samarbetet sker inom ramen för nätverket Team Sweden España, vars syfte är att erbjuda ett samordnat och effektivt exportstöd för svenskrelaterade företag med intresse för den spanska marknaden.

För mer information om aktuella projekt, se gärna våra sociala medier Instagram, LinkedIn och Twitter/X.

Senast uppdaterad 23 jan 2024, 16.07