Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokaltid Madrid
23:07

Prioriterat Sverigefrämjande 2022 - seminarier & evenemang

Här nedan beskriver vi några områden som ambassaden avser fokusera sitt främjande på under 2022.

Kultur- och näringslivsfrämjande verksamhet

Ambassaden arbetar med kultur, press- och näringslivsfrämjande genom att anordna och stödja aktiviteter för att marknadsföra svensk kultur och svenska värderingar så som kreativitet, innovation, hållbarhet, entreprenörskap och jämställdhet. Ambassaden främjar svenska handelsintressen i Spanien genom ett nära samarbete med Business Sweden, de svenska företagen på plats i Spanien samt andra relevanta näringslivsinriktade organisationer som handelskammare i Sverige och Spanien. Samarbetet sker inom ramen för nätverket Team Sweden España, vars syfte är att erbjuda ett samordnat och effektivt exportstöd för svenskrelaterade företag med intresse för den spanska marknaden.  

Senast uppdaterad 12 maj 2022, 12.01

Grön framtid

Svensk grön teknologi är världsledande. Sverige satsar stort på att sprida såväl kunskap om hur man utvecklar lösningar och produkter.

Grön teknik

Värderingsfrämjande

Ambassaden har under de senaste åren byggt upp ett framgångsrikt värderingsfrämjande. Flera projekt har haft särskilt fokus på jämställdhet.

Värderingsfrämjande
Röda stugor i fjällandskap

Glesbygdsfrågor

De i Spanien mycket aktuella glesbygdsfrågorna ska lyftas i främjandet för att positionera Sverige som en relevant samarbetspartner.

Glesbygdsfrågor