Alternate Text

Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokal tid 22:57

Ny Kartläggning: Antalet svenskar som bor utomlands ökar

30 aug 2022

Svenskar i Världens nya kartläggning visar att närmare 700 000 svenskar beräknas bo utomlands. Majoriteten av dem bor i Europa, men USA är det land där flest svenskar har slagit ner sina bopålar. Det uppskattas bo svenskar i minst 177 av världens cirka 200 länder.

Det beräknas bo svenskar i minst 177 av världens cirka 200 länder. Lejonparten av utlandssvenskarna, 62 procent, bor i Europa. USA behåller förstaplatsen som det land där flest svenskar väljer att bo, ca 179 000, följt av Spanien (104 000) och Storbritannien (100 000). Estimeringen av antalet svenskar utomlands gjordes i samarbete med svenska utlandsmyndigheter under maj-juli 2022.  

Dessutom deltog närmare 10 000 utlandssvenskar i en enkätundersökning för att ge sin bild av livet som utlandssvensk. Kärleken och klimatet är de främsta anledningarna till att svenskarna väljer att slå ner sina bopålar utomlands, och väl på plats uppskattar de möjligheten att ta del av en annan kultur, men byråkratin i det nya landet skapar besvär.

Av de undersökta grupperna yrkesverksamma, medföljare, studenter och pensionärer är de sistnämnda minst intresserade av att flytta tillbaka till Sverige.

Yrkesverksamma utlandssvenskar väljer i första hand att flytta till Storbritannien, de har högre utbildning och tjänar mer pengar än genomsnittssvensken. Flest personer som följer med sin yrkesverksamma partner bor i USA. Antalet svenskar som studerar utomlands väljer helst att göra det i Storbritannien.  

8 av 10 av de tillfrågade skulle rekommendera andra att flytta utomlands.

För att läsa eller ladda ner ett exemplar i PDF, klicka här: Kartläggning 2022 av svenskar i världen

I vilka länder bor det flest antal svenskar, var har det ökat mest sedan 2015 och hur ser det ut i det land där du bor? Här finns en tabell över samtliga länder: Statistik länder

Källa/Bild: Svenskar i världen

Senast uppdaterad 12 sep 2022, 12.27