Sveriges ambassadMadrid, Spanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid.

Lokaltid Madrid
00:12

För tillfället får UD många frågor om internationellt resande.

22 jul 2021

Här nedan kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

  • Jag ska resa utomlands, vad bör jag tänka på före resan?

Det finns fortfarande osäkerhet kring internationellt resande  och oavsett var du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig informerad om vilka inrese-, utrese- och förhållningsbestämmelser som gäller på resmålet och följa de lokala myndigheternas råd och regler. Länder har olika restriktioner som stängda gränser, inreserestriktioner, karantänsbestämmelser och utegångsförbud och nya beslut kan fattas med kort varsel. Du kan även följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a. Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, både för din skull och för andras.

Se till att ha ett försäkringsskydd och kontrollera vad försäkringen täcker i din situation och för den resa du planerar. Du kan behöva teckna ett tilläggsavtal för resor under covid. Tänk på att andra länder kan införa reserestriktioner med kort varsel, vilket kan påverka dina möjligheter att resa hem. Se därför till att ha marginaler för förseningar och extra kostnader. Skulle det hända att du behöver köpa en ny hemresa, boende eller göra utlägg för sjukvårdsbesök måste du ha tillräckligt med pengar för att klara dig. Skulle du insjukna i Covid-19 under resan måste du följa de lokala myndigheternas riktlinjer och kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral som kan guida dig i hur och var du söker vård. Hemresa kan inte ske förrän du betraktas som frisk och tillgången till sjukvård på ditt resmål kan vara begränsad. Ladda gärna ner appen UD Resklar. Tillåt notiser.

  •  Vad händer om jag inte tillåts ombordstigning på flygplanet, alternativt om jag inte släpps in eller ut ur det land jag rest till?

Om du nekas ombordstigning ska du ta kontakt med ditt rese- eller flygbolag samt ditt försäkringsbolag. UD kan inte påverka andra länders inrese- eller utreseregler. Vi kan heller inte påverka flygbolagens regler för ombordstigning. Det är upp till dig som resenär att säkerställa att du uppfyller de krav som finns för att tillåtas att resa in eller ut från det land du ska besöka.

  •  Måste jag sitta i karantän när jag kommer fram till min slutdestination?

Ett flertal länder har infört regler som innebär krav på karantän för personer från bland annat Sverige. Det är landet du reser till som avgör vilka regler om karantän som gäller i landet och det är inget Sverige kan påverka. Därför är det viktigt att som resenär kontrollera vilka karantänsregler som eventuellt gäller i det land du ska besöka och sedan följa lokala regler på plats.

  •  Vad händer om min hemresa ställs in och/eller om jag får problem med att ta mig tillbaka till Sverige?

Du som enskild resenär bör vara medveten om och förberedd på att förseningar och inställda flygavgångar kan förekomma. Om din flygresa ställs in eller om du har problem att ta dig tillbaka till Sverige ska du kontakta ditt resebolag eller försäkringsbolag.

Det är nu väl känt att det internationella resandet inte fungerar som före pandemins utbrott och resenärer har därmed möjlighet att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder inför en resa. Principen är därför att UD eller ambassaderna inte kan hjälpa dig med att arrangera en hemresa. Följ länken för mer information om konsulär service till svenskar utomlands, med andra ord vad UD och ambassaderna generellt kan och inte kan hjälpa dig med när du är utomlands.

  •  Varför avråder UD inte till länder inom EU/EES/Schengenområdet som har en relativt hög smittspridning?

UD:s bedömning är att osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer överlag har minskat inom det här området och det finns ett nära samarbete mellan länderna som ingår i EU/EES vad gäller bland annat rätten till sjukvård. Mer information finns på EU-sidan Re-open Europe. Om man ska resa till ett EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien bör man ha med Försäkringskassans EU-kort. Läs mer och beställ på Försäkringskassans hemsida.

  •  Avrådan har hävts från ett flertal länder, innebär det att det är riskfritt att resa dit?

Att avrådan tagits bort från resor till vissa länder innebär tyvärr inte att situationen är som före coronapandemins utbrott. Även i Europa är läget fortfarande föränderligt och många länder har inreserestriktioner och förhållningsregler för alla som befinner sig i landet. Oavsett om UD avråder eller inte är det upp till dig som resenär att fatta beslut om att resa, hålla dig välinformerad, ha ett försäkringsskydd och att resa med marginal för förseningar och extra kostnader.

Kom ihåg att om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följ lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och sök vård på plats vid behov.

För mer information:

Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin - Regeringen.se

Senast uppdaterad 22 jul 2021, 13.21