GDPR dataskyddspolicy

Här kan du läsa mer om hur ambassaden i Singapore behandlar personuppgifter

Utlandsmyndigheterna har rätt att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra de myndighetsuppdrag som riksdag och regering har gett dem. Utlandsmyndigheterna behandlar också personuppgifter när någon exempelvis:

  • kontaktar en utlandsmyndighet för att få information,
  • begär att få ta del av allmänna handlingar,
  • söker jobb,
  • anmäler sig till möten eller andra evenemang,
  • använder en prenumerationstjänst, eller
  • av annat skäl kontaktar en utlandsmyndighet.

Personuppgiftsansvaret

Varje utlandsmyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet, i den mån annat inte är föreskrivet. Som personuppgiftsansvarig ska myndigheten se till att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. För att utlandsmyndigheternas behandling ska vara laglig krävs att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller rättsliga förpliktelser, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Personuppgifter kan i vissa fall också behandlas om den berörda personen har samtyckt till det eller om behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Senast uppdaterad 14 sep 2023, 09.25