Meny

E-waste och food waste seminarium

25 sep 2018

Den 21 september arrangerade ambassaden tillsammans med Singapores miljömyndighet National Environment Agency (NEA) ett halvdagsseminarium på ämnet återvinning. Diskussionerna fokuserade på elektroniskt avfall och matavfall och ledande svenska företag som IKEA, STENA Recycling, Electrolux och Billerud-Korsnäs delade med sig av sina erfarenheter och strategier för att säkra avfallshantering och hållbarhet.

En representant från branschorganisationen El-kretsen gav sitt perspektiv och betonade vikten av att olika intressenter samarbetar. Chefen för Naturvårdsverkets avdelning för återvinning deltog via Skype.

Ett antal intressanta singaporianska aktörer deltog också vid seminariet, däribland StarHub, Food Bank och TreeDots som delade sina strategier för att minimera e-avfall och matavfall.

Seminariet var välbesökt med drygt 150 deltagare. Vi vill tacka alla talare och NEA för ett utmärkt samarbete som vi ser fram emot att utveckla vidare i framtiden!

Senast uppdaterad 26 sep 2018, 15.47