Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Riyadh, Saudiarabien.

Utöver Saudiarabien täcker ambassaden även länderna Jemen och Oman. 

Vår främsta uppgift är att främja och stärka relationerna mellan Sverige och dessa länder. Handel och investeringar är prioriterade uppgifter men vi söker också bidra till att utveckla samarbetet på andra områden som utbildning och kultur.

Vidare ger vi konsulär service till svenska medborgare bosatta i eller på besök i Saudiarabien och sidoackrediteringsländerna samt handhar frågor rörande visering till och uppehållstillstånd i Sverige. 

Adress- och andra uppgifter till de svenska konsulaten i Saudiarabien, Jemen och Oman hittar du på sidan Honorärkonsulat

Följande utsända arbetar på Sveriges ambassad i Riyadh:

Petra Menander, Tillträdande ambassadör

Eric Salmgren von Schantz, Ambassadråd och charge d'affaires a.i - politik 

Björn Sola, Ambassadråd - Administrativ chef

Anton Dahlquist, Andre ambassadsekreterare - främjande, ekonomi, handel och kultur

Clara Eriksson, Andre ambassadsekreterare - Migration

Johanna Lundgren, Tredje ambassadsekreterare - Administration, konsulära ärenden och passfrågor

Marcus Petersson, Handelskommissionär för Business Sweden

Daniel Johansson, Försvarsattaché (resande)

Senast uppdaterad 01 nov 2023, 15.21