Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Riyadh, Saudiarabien.

Utöver Saudiarabien täcker ambassaden även länderna Jemen och Oman. 

Vår främsta uppgift är att främja och stärka relationerna mellan Sverige och dessa länder. Handel och investeringar är prioriterade uppgifter men vi söker också bidra till att utveckla samarbetet på andra områden som utbildning och kultur.

Vidare ger vi konsulär service till svenska medborgare bosatta i eller på besök i Saudiarabien och sidoackrediteringsländerna samt handhar frågor rörande visering till och uppehållstillstånd i Sverige. 

Adress- och andra uppgifter till de svenska konsulaten i Saudiarabien, Jemen och Oman hittar du på sidan Honorärkonsulat

Utsända vid Sveriges ambassad i Riyadh

Petra Menander, Ambassadör

Ambassadråd och charge d'affaires a.i - politik 

Ambassadråd - Administrativ chef

Förste ambassadsekreterare - Migration

Andre ambassadsekreterare - främjande, ekonomi, handel och kultur

Tredje ambassadsekreterare - Administration, konsulära ärenden och passfrågor

Försvarsattaché (resande)

Senast uppdaterad 23 maj 2024, 14.02