Ambassadens personal

Följande personer arbetar vid Sveriges ambassad i Kigali:

Johanna Teague Ambassadör

Martina Fors Mohlin Ambassadråd, chef för utvecklingssamarbetet 

- Avdelningen för politik och främjande -

Vera Mörner Politisk rapportör

Jonas Andersson Främjande- och kommunikationshandläggare

Linnea Svensson-Rotberg Praktikant

Tova Tabacsko Praktikant

- Avdelningen för utvecklingssamarbete -

Minna Strömberg Ambassadråd, programansvarig Demokrati och mänskliga rättigheter

Emili Perez Förste ambassadsekreterare, programansvarig Marknadsutveckling och produktiv sysselsättning

Barni Nor Förste ambassadsekreterare, forskningssekreterare Forskning och högre utbildning

Karin Lindblad Förste ambassadsekreterare, programansvarig Miljö och Klimat

Raquel Baez Förste ambassadsekreterare, controller

Louis Busingye Nationell Programhandläggare Demokrati och mänskliga rättigheter

Livingstone Mugisha Nationell Programhandläggare Miljömässigt hållbar utveckling och inkluderande ekonomisk tillväxt

Brice Mukashema Nationell Programhandläggare

Doreen Ninsiima Nationell Programadministratör

- Avdelningen för administrativa ärenden -

Lars Halvardsson Förste ambassadsekreterare, administrativ och konsulär chef 

Sylvie Nkera Arkiv/sekreterare

Sylvie Nyiratamu Lokalvårdare

Michel Kamanzi Logistik/Chaufför

Ange Sebititaweho Kassör

Omari Useni Receptionist/Bitr. kassör

Oswald Mutarushwa Chaufför

- Regionala befattningar -

Överstelöjtnant Patrik Aronsson - Försvarsattaché - ackrediterad till Angola,  DR Congo, Rwanda och Sydafrika (bosatt Sydafrika).

Senast uppdaterad 24 maj 2023, 12.27