Välkommen till Sveriges ambassad i Doha

Relationerna mellan Sverige och Qatar är mycket goda. Fram till våren 2014 var den svenska ambassaden i Förenade Arabemiraten ansvarig för Qatar. Sverige etablerade emellertid 2014 en ambassad i Qatar i form av en så kallad ”mini-ambassad”, vilket syftar på att ambassaden har ett begränsat uppdrag och en mindre personalstyrka. Från och med hösten 2016 ökades antalet utsända från utrikesdepartementet från en till två diplomater. Qatar upprättade en ambassad i Stockholm under 2015.

Business Sweden har sitt kontor med ansvar för MENA-regionen i Dubai. En Handelssekreterare för Qatar utnämndes av regeringen på sensommaren 2016, men är baserad i Dubai.

Svenskkolonin uppgår till drygt 550 personer. Cirka 30-40 svenska företag är på olika sätt representerade i landet. Det största svenska företagen aktiva på den qatariska marknaden är Ericsson,Volvo AB, Scania, IKEA, Envac och H&M.

Förutom några få svenskar som är knutna till svenska företag, arbetar många för lokala företag och har anställts som experter och konsulter i de många pågående uppbyggnadsprojekten i landet eller är läkare/forskare/lärare på de stora sjukhusen och de många internationella universiteten i Qatar. Flygbolaget Qatar Airways flyger direkt mellan Doha och Stockholm sedan 2007 med 14 avgångar i veckan och mellan Doha och Göteborg sedan 2018 med fem avgångar i veckan. 

Qatar är ett prioriterat land för handelsubyte. Den svenska exporten uppgick under 2017 till cirka 1,966 miljarder kronor, vilket var en ökning med 32 procent jämfört med samma period året innan. Exporten bestod bland annat av verkstadsprodukter, järnmalm, utrustning för elkraftsdistribution, telekom och fordon. Importen till Sverige från Qatar uppgick under samma period till 1,525 miljarder kronor, vilket var en ökning med 86 procent jämfört med motsvarande period året innan. Importvarorna utgjordes främst av bränslen och kemiska produkter.

Senast uppdaterad 10 sep 2021, 15.57