Välkommen till Sveriges ambassad i Doha

Sveriges ambassad i Doha öppnades 2014 och har som prioritering att brett främja Sveriges ekonomiska och kommersiella intressen i verksamhetslandet. Ambassaden har också service för svenska och utländska medborgare när det gäller ärenden som berör svenska myndigheter.

Senast uppdaterad 16 jun 2022, 11.35