Alternate Text

Sveriges ambassadWarszawa, Polen

Lokal tid 03:04

Visit Sweden

Visit Sweden är kommunikationsbolaget för Sverige. Deras uppgift är att marknadsföra varumärket Sverige internationellt och marknadsföra svenska destinationer och upplevelser.

Detta gör Visit Sweden genom att kommunicera berättelser om Sverige utomlands vilket skall resultera i att Sverige blir ett naturligt förstahandsval inom turism. Visit Sweden ägs till 50 % av staten och till 50 % av Svensk Turism AB vilket innebär att de sammarbetar så väl med myndigheter som med privata aktörer.

https://visitsweden.com/

Senast uppdaterad 27 feb 2018, 12.29