Swedish Business Club

Swedish Business Club (SBC) grundades 1995 som en förening för svenska medborgare, svenska företag och icke-svenska chefer till ovannämnda företagen. Sedan mars 2004 ingår SBC som en nationell sektion i Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC). SBC samarbetar med SPCC genom att organisera evenemang med rent svensk profil som kompletterar SPCC’s aktiviteter.

SBC’s mål är att främja polsk-svensk ekonomiskt samarbete och affärsrelationer samt att integrera polska och svenska affärsmän i syfte utbyta erfarenheter. SBC organiserar också svenska högtidsevenemang som: Sankta Lucia, Midsommar, Kräftskiva osv. En annan betydande aktivitet är möten med personligheter från det svenska kulturlivet.

Medlemskapet är öppet för alla svenskar samt icke-svenskar som arbetar på företag verksamma i Polen och som dessutom är medlemmar i SPCC. De som är medlemmar i SPCC’s svenska sektion blir automatiskt upptagna som medlemmar i SBC.

http://www.spcc.pl/en/node/75

Senast uppdaterad 27 feb 2018, 12.20