Svensk-polska handelskammaren

Svensk-Polska Handelskammarens uppgift är att bidra till ökad och enklare handel mellan Sverige och Polen. Handelskammaren följer den ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen och informerar medlemsföretagen om aktuella, konkreta och företagsnära frågor.

Svensk-Polska handelskammaren erbjuder ett starkt kontaktnät i Polen och Sverige med vilket kammaren kan driva företagens frågor och skapa kontakter för medlemsföretagen. Handelskammaren vänder sig till små tillika stora import-och exportföretag, banker och andra tjänsteföretag som bedriver eller vill bedriva verksamhet i Polen.

Senast uppdaterad 27 feb 2018, 12.28