Business Sweden

Business Swedens uppgift är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Detta gör man bland annat genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd.

Business Sweden kan stödja ditt företag i alla faser av internationalisering:

  • att undersöka möjligheter,
  • att välja strategi,
  • att etablera närvaro,
  • att utveckla affären.

Business Sweden har funnits på plats i Warszawa sedan 1991 och har genom åren utvecklat ett brett kontaktnät och en stark position på marknaden. Medarbetarna i Polen har både svensk och polsk bakgrund vilket ger dem en stark position att hjälpa dig att identifiera nya affärsmöjligheter i Polen.

Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet mellan stat och näringsliv ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Läs mer på Business Swedens webbplats: http://www.business-sweden.se/polen/

Kontakta Business Sweden

+48 22 505 84 60

polen@business-sweden.se

Business Sweden

Czackiego 7/9

00-043 Warszawa

Tel. +48 22 505 84 60

polen@business-sweden.se

http://www.business-sweden.se/polen/

Twitter: @BusinessSweCEE

Senast uppdaterad 27 feb 2018, 12.17