Riksdagsvalet 2022

Är du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen den 11 september, är bosatt i utlandet, och någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den, samt för att få röstkort och material för brevröstning skickat till dig. Röstlängden upprättas inför varje val och grundar sig på de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister.

Så här anmäler du dig till röstlängden

Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). Flera personer i en familj kan anmäla sig på samma blankett. Blanketten hittar du via www.skatteverket.se och på denna länk.


Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:

- anmäla dig till röstlängden eller
- anmäla ny adress när du flyttar under din boendetid i utlandet

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Notera att du någon gång måste ha varit folkbokförd i Sverige för att kunna anmäla dig till röstlängden. Anmäl dig i god tid, utlandsröstkorten skickas ut i juli.


Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret kan du kontakta Skatteverket:

Tel: + 46 8 564 851 60
E-postformulär för frågor finns på www.skatteverket.se under kontakta oss.


Frågor om rösträtt och att rösta

Har du frågor om rösträtt och andra valrelaterade frågor kan du läsa mer på www.val.se. Här hittar du också kontaktuppgifter till Valmyndigheten.

För att läsa om röstmottagning i Polen inför valet 2022 besök denna sida

Förtidsrösta från utlandet vid årets val.

 

Senast uppdaterad 13 maj 2022, 10.45