Välkommen till Sveriges ambassad i Lima, Peru

Välkommen till Sveriges ambassad i Lima, Peru!

Svenska ambassaden i Lima representerar svenska intressen i Peru och har som mål att främja relationerna mellan Sverige och Peru.

Senast uppdaterad 06 jan 2021, 16.50