Alternate Text

Sveriges ambassadAbuja, Nigeria

Lokal tid 08:19

Välkommen till Sveriges ambassad i Abuja, Nigeria

Ambassaden representerar Sverige i Nigeria, Ghana, Kamerun och ECOWAS. Sverige har också honorärkonsuler i Lagos, Nigeria, och Accra, Ghana. 

Ambassaden representerar och driver svensk utrikespolitik, svenska intressen och värderingar. Detta görs inom skilda verksamhetsområden såsom politiska och ekonomiska relationer, utvecklingssamarbete, handels- och investeringsfrämjande, samt information och kultur. Ambassaden tillhandahåller konsulära tjänster till svenska medborgare och handlägger migrationsärenden. Verksamheten utförs bilateralt, genom samarbetet i Europeiska unionen (EU) och inom ramen för FN-samarbetet.

Handelsrelationer är en viktig del av ambassadens arbete. Ambassaden samarbetar med Business Sweden för att främja handel och investeringar mellan Sverige och Nigeria, Ghana och Kamerun.

Senast uppdaterad 27 sep 2021, 08.05