Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Chisinau, Moldavien.

Sverige har varit representerad i Moldavien sedan 2002, och ambassaden i Chisinau etablerades 2010.

Ambassaden representerar Sverige och svenska intressen i Moldavien och bedriver en bred verksamhet:

  • främjar politiska, ekonomiska och kulturella kontakter mellan Sverige och Moldavien.
  • främjar det moldaviska EU-närmandet.
  • svenskt reformsamarbete med Moldavien.
  • konsulära frågor för svenska medborgare. Observera dock att ambassaden inte utfärdar ordinarie pass.

Ambassadens expeditionstider för konsulära frågor är: måndag – fredag kl. 10.00-12.00

Viseringsärenden hanteras av den ungerska ambassaden i Chisinau som kan nås via hemsidan Embassy of Hungary in Chisinau, eller per telefon (+373 22) 223 404. Besöksadressen är Stefan cel Mare str. 131, Chisinau.

Ärenden gällande uppehålls- och arbetstillstånd hanteras av Sveriges ambassad i Bukarest. Läs mer om hur du söker visering på svenska ambassaden i Bukarests hemsida.

--------------------------------------------------------------------------

Viktig information för svenska medborgare:

I mycket allvarliga nödsituationer, som kräver omedelbar hjälp då ambassaden är stängd, kan du ringa till ambassadens växel: +373 22 26 73 20 för att via knappval kopplas vidare till Utrikesdepartementets konsulära jour i Stockholm. Konsulära jouren är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan.

Senast uppdaterad 27 dec 2023, 16.09