Vår partner Resonance Centre deltog i ett FN-evenemang i New York

13 mar 2018

Representanter ifrån Resonance Centre (en icke-statlig organisation, NGO), en av våra partners som erhåller kärnstöd för sitt arbete med att bekämpa våld i hemmet i den transnistriska regionen, deltog nyligen hos FN:s kommission för kvinnors situation i dess 62:a session i New York.

Evenemanget var en utmärkt möjlighet för civilsamhället att dela med sig av sina erfarenheter och arbetsmetoder för att bekämpa våld mot kvinnor, engagera män och pojkar i att överbrygga ojämställdhet mellan könen, utveckla standardmetoder för att effektivt svara på våld i intima relationer samt stärka kvinnors ekonomiska ställning.

Resonance diskuterade med den svenska statssekreterearen Pernilla Baralt om huvudbedrifterna som gjorts för att främja kvinnors rättigheter och skydd i Moldavien, med Sveriges stöd, samt med FN-kvinnornas verkställande direktör Phumzile Mlambo-Ngcuka om möjligheten till att stärka FN-kvinnornas strategiska aktiviteter i den transnistriska regionen.

Sverige stödjer Resonance Centre genom ett kärnstödsprogram för perioden 2016-2019 i att bekämpa våld i hemmet och att främja jämställdhet i republiken Moldaviens transnistriska region.

Senast uppdaterad 14 mar 2018, 17.10