Stockholm Forum on Gender Equality äger rum i april

19 feb 2018

Ledare ifrån hela världen kommer att samlas i Stockholm den 15-17 april för att öka på internationella ansträngningar i arbetet för juridisk och faktiskt jämställdhet mellan könen. Konferensen Stockholm Forum on Gender Equality samlar mer än 500 nyckelrepresentanter för civilsamhällesorganisationer, regeringar, affärsvärlden och akademin. Målet är att hitta lösningar, ta nya initiativ samt stärka samarbeten i den internationella kampen för jämställdhet mellan könen.

"När vi stärker kvinnor och flickor stärker vi också nationer och utrotar fattigdom. Detta börjar med att varje kvinna och flicka vinner rätten över sin egen kropp," konstaterade Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt en av initiativtagarna till forumet. Andra personer som anordnar detta evenemang är Margot Wallström, Sveriges utrikesminister, Ann Linde, Sveriges minister för EU-frågor och handel, Annika Rembe, generaldirektör för Svenska Institutet, samt Elhadj As Sy, generalsekreterare för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Forumets huvudanordnare är den svenska regeringen. Svenska Institutet (SI) och Utrikesdepartementet (UD) organiserar evenemanget tillsammans med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och Folke Bernadotte-akademin (FBA).

Forumet kommer att mobilisera civilsamhälle, regeringar, den privata sektorn och akademin från alla olika delar av världen för att öka på de internationella ansträngningarna för en jämställd värld. Forumet hålls i en gemensam skaparanda och söker sin kraft i FN:s globala mål för 2030. Jämställdhet mellan könen är en viktig faktor i alla dessa mål och är nödvändigt att uppnå för att kunna säkra hållbar utveckling, fred och säkerhet.

Forumet kommer att täcka viktiga frågor och söka gemensamma lösningar, rörande aktualiseringen av kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, representation och tillgång till resurser. Deltagarna kommer att utbyta erfarenheter och metoder samt stärka möjligheterna till dialog för att kunna ta konkreta steg och föra agendan framåt. Sverige kommer dela med sig av sina erfarenheter från att under de senaste åren ha bedrivit en feministisk utrikespolitik.

Cirka 500 nyckelpersoner från hela världen är inbjudna till konferensen. De kommer ifrån regeringar, internationella organisationer, civilsamhällesorganisationer, affärsvärlden och akademin. Forumet omfattar en brett spektrum av tematiska områden och en vid representation från länder och regioner med många olika samhällsgrupper, för att kunna utbyta erfarenheter och metoder utifrån olika perspektiv. De inbjudna arbetar för förändring och kan använda sina plattformar och nätverk för att stärka jämställdheten och avancera den internationella jämställdhetsagendan.

 

Senast uppdaterad 19 feb 2018, 16.30