Regeringens prioriteringar i utrikesdeklarationen 2024

14 feb 2024

I dag, den 14 februari, har utrikesminister Tobias Billström presenterat regeringens utrikespolitiska deklaration för 2024 i riksdagen. Regeringens viktigaste utrikespolitiska prioriteringar är stödet till Ukraina, Sveriges Natomedlemskap och fördjupat samarbete i närområdet.

– Årets utrikesdeklaration presenteras i ett försämrat globalt säkerhetsläge där Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina snart har pågått i två år. Sedan oktober förra året råder också ett nytt och allvarligt läge i Mellanöstern. Mot den bakgrunden är stödet till Ukraina fortsatt en långsiktig prioritering för regeringen. Vi ser också fram emot att snart bli medlem i Nato, säger utrikesminister Tobias Billström.

Vidare poängterar utrikesministern att Sverige och EU inte ser någon annan fredlig väg framåt än en förhandlad tvåstatslösning.

– Bosättarvåldet måste stoppas och den palestinska myndigheten åtgärda bristen på demokratisk legitimitet, säger Tobias Billström.

Utrikesdeklarationen sammanfattar regeringens utrikespolitiska mål och prioriteringar för året.

Fortsatt starkt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har det svenska stödet till Ukraina uppgått till cirka 30 miljarder kronor. Sverige har försett Ukraina med bland annat militärt stöd, avancerade vapensystem, och humanitärt och finansiellt stöd. Sverige stödjer också Ukrainas EU-närmande.

Sveriges medlemskap i Nato

Det kommande medlemskapet i Nato innebär en ny svensk utrikes- och säkerhetspolitisk identitet.

– Sverige är redo att inträda som fullvärdig medlem i Nato. Med Sverige i Nato kommer Sverige bli säkrare och Nato starkare. Vi kommer vara en pålitlig, solidarisk och engagerad Natoallierad, säger Tobias Billström.

Fördjupat samarbete i närområdet

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och leder även arbetet i N5 och NB8, som samlar de fem nordiska och de åtta nordisk-baltiska länderna i ett informellt samarbete fokuserat på utrikes och säkerhetspolitik.

Senast uppdaterad 05 mar 2024, 11.19