Alternate Text

Sveriges ambassadBamako, Mali

Lokal tid 13:42

Personuppgiftsbehandling på Svenska Ambassaden i Bamako (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

GDPR.pdf 

kontaktinformation:

Kontakta ambassaden via mail

ambassaden.bamako@gov.se

Dataskyddsombudet för utlandsmyndigheterna kan kontaktas via e-post

ud.rs.gdpr@gov.se

 

Senast uppdaterad 18 feb 2021, 10.50