Om oss

Sveriges ambassadör till Belgien är Annika Molin Hellgren. Hon är baserad i Stockholm men besöker Luxemburg regelbundet.

Kansliet för stöd till mindre utlandsmyndigheter (KSU) på utrikesdepartementet i Stockholm stödjer med beredning av ärenden och handläggning av sakfrågor. Det finns ett honorärkonsulat i Luxemburg, se kontaktinformation längre ner på sidan.

Senast uppdaterad 31 maj 2023, 12.00