Ambassadens personal

Personalen på Sveriges ambassad i Beirut består av följande personer:

 Ann Dismorr

Ann Dismorr

Ann Dismorr Ambassadör

POLITISKA SEKTIONEN

Christian Nilsson  Ambassadråd, biträdande myndighetschef

Martin Wallin  Andra ambassadsekreterare, handläggare för politiska frågor

Joseph Hayek Kommunikatör, främjande och politiska frågor

_______________________________________

Eva Palm Ambassadråd, säkerhetshandläggare

Lars Ljung Ambassadråd, säkerhetshandläggare

ADMINISTRATIVA OCH KONSULÄRA SEKTIONEN

Josefin Peterson Förste ambassadsekreterare, chef för den administrativa och konsulära sektionen

Hélène Saubert Ambassadråd, Regional rådgivare konsulära frågor 

Bodil Persson Tredje ambassadsekreterare, Vice konsul

Faten Nicolas Ambassadörens assistent 

Lara Rizkallah Kassör

Reem Awwad Receptionist, Konsulär assistent 

Emilie Asmar Konsulär assistent 

George Abboud Administrativ handläggare

Maher Chaya Chaufför

Tony Elias Chaufför

UTVECKLINGSSEKTIONEN 

Christoffer Burnett-Cargill Ambassadråd, chef för utvecklingssektionen

Lena Fassali Förste ambassadsekreterare

Kim Sundström Förste ambassadsekreterare

Marc Simbizi Förste ambassadsekreterare

Axel Nyström Förste ambassadsekreterare

Anne Ljung Ambassadråd

Ingrid Sandström Ambassadråd

Christopher Abi Nader Nationell programhandläggare

Hanine Bou Lattouf Programadministratör

MIGRATIONSSEKTIONEN

Dina Gurdic Förste ambassadsekreterare, chef för migrationsavdelningen

Mimi Zayat Migrationsassistent

Ali Kaafarani Migrationsassistent

 

Senast uppdaterad 01 okt 2021, 15.15