Om oss

Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i Lettland och att främja Sveriges intressen. Det gör vi genom att ha en tät dialog med företrädare för den lettiska regeringen och övrigt samhällsliv, inkl. företag, kultur- och mediasektorn och ett stort antal civila samhällsorganisationer, i frågor av relevans för såväl våra båda länder som av betydelse för regionen, EU och globalt. Vi arbetar även nära andra svenska organisationer i Lettland, inklusive svensk-lettiska handelskammaren och Stockholm School of Economics in Riga.

På svenska ambassaden i Riga arbetar 13 personer, varav fyra är utsända från UD och en från Försvarsmakten. Åtta medarbetare är lokalt anställda. Ambassadör Karin Höglund är chef på ambassaden sedan den 1 september 2020.

Ambassaden ligger i ett park- och boulevardområde som jämte Rigas historiska centrum sedan 1997 står med på Unescos lista över världens kulturarv. Byggnaden ritades av den erkända baltisk tyske arkitekten Heinrich Scheel på 1800-talet varefter den såldes till familjen von Lövis Menar. Översten von Lövis Menar och hans fru von Meck hade elva barn och bodde modernt och bekvämt i byggnaden. Huset byggdes med centralvärme och maten åkte hiss från köket i källaren till matsalen på andra våningen.

När Sverige år 1938 sökte nya lokaler för beskickningen i Riga ansågs den här byggnaden vara den mest lämpade. Förhandlingarna var långt gångna när affären blåstes av med hänvisning till att byggnaden var för dyr. Året därpå utbröt andra världskriget och Lettland ockuperades av Sovjetunionen. Huset, som nästan blivit svensk ambassad, förstatligades och användes som undervisningslokal för arbetare, storkök och matsal för sovjetiska officersfamiljer samt, från 1952, som lokal för det lettiska Lärarförbundet.

Efter Sovjetunionens upplösning var Sverige det första landet att återinrätta sin närvaro i Riga. Efter en tid med kansli i tillfälliga lokaler fick Sverige för andra gången möjlighet att att köpa det då mycket nedgångna huset i hörnet mellan Jura Alunāna iela och Andreja Pumpura iela och byggnaden förvärvades för den symboliska köpesumman en lettisk rubel. På julafton 1992 överläts byggnaden till den svenska staten. Som ett minne härav finns en av kung Carl XVI Gustav signerad mässingsplakett att beskåda på fasaden som vetter mot Jura Alunāna iela.