Rösta utomlands i EU-valet 2024

16 apr 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Om du är röstberättigad i det svenska EU-valet och vill rösta från utlandet kan du göra det på två sätt – genom att brevrösta eller genom att förtidsrösta i en röstningslokal. I Lettland ordnas röstmottagning på ambassaden i Riga.

Rösta från utlandet

Du kan rösta på två sätt från utlandet. Antingen brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast på en ambassad eller ett konsulat. Vill du brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april. Du kan förtidsrösta från utlandet tidigast den 16 maj.

Läs mer om brevröstning på Valmyndighetens webbplats.
Läs mer om att rösta från utlandet på Valmyndighetens webbplats.

Det här behöver du för att förtidsrösta i utlandet:
- Du måste ha med dig en id-handling.

Du behöver inte ha med dig ditt röstkort, men det underlättar om du har det.

Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du är

  • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj. Mer information finns på sidan EU-medborgare som vill rösta i EU-valet.

Anmäl dig till röstlängden
En brevröst från utlandet alternativt en röst via ambassad i utlandet räknas som en ny anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

För att anmäla dig till röstlängden fyller du i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skickar in den till Skatteverket.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det gäller oavsett om du röstat i något val.

Medborgare med dubbla medborgarskap i två olika EU-länder
Väljare får bara rösta i ett av länderna och bestämmer själv i vilket land man röstar.

Svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land
Svensk medborgare som är folkbokförd i ett annat EU-land kan anmäla sig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom EU stryks du ur den svenska röstlängden.

EU-medborgare som är folkbokförd i Sverige
Om du är upptagen i den svenska röstlängden kommer Valmyndigheten att meddela detta till det land där du är medborgare. Du kommer då strykas från det landets röstlängd. Det går alltså bara att finnas med i ett lands röstlängd.

Röstmottagning i Lettland

Sveriges ambassad i Riga

Under perioden 16 maj – 5 juni har ambassaden röstmottagning enligt följande:

- måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar: öppet kl. 10.00-12.00.

Utöver dessa tider har ambassaden röstmottagning även vid följande tillfällen:

- onsdagar 22 maj och 29 maj: öppet kl. 14.00-19.00
- söndagar 26 maj och 2 juni: öppet kl. 11.00-14.00

Senast uppdaterad 16 apr 2024, 10.55