Nobelpriset 2020

06 okt 2020

Kungliga Vetenskapsakademin utdelar varje år i Stockholm den 10 december Nobelpriset enligt Alfred Nobels sista vilja och testamente.

Nobelpriset är ett internationell pris som delas ut årligen sedan 1901 för prestationer i fysik, kemi, medicin, litteratur och för fred. Från år 1968 delar Sveriges Bank ut ett pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel, grundaren av Nobelpriset.

Prisvinnarna meddelas i oktober varje år. De mottar sina utmärkelser (ett prisbelopp, en guldmedalj och en diplom) den 10 december, årsdagen för Nobels död.

Situationen med den pågående pandemin gör det här till ett unikt år i Nobelprisets historia då tanken är att medalj och diplom överlämnas till pristagarna under säkra former i deras hemländer. Den traditionella ceremonin som brukar arrangeras i Konserthuset Stockholm blir i år en digital Nobelprisutdelning från Stadshuset i Stockholm där presentationerna av årets priser vävs samman med inslag från olika håll i världen där pristagarna tar emot medalj och diplom.

I Oslo kommer utdelningen av Nobels fredspris att genomföras i mindre skala i aulan på Oslo Universitet.

Båda ceremonierna kommer att tv-sändas i samarbete med SVT och NRK. De kommer också att distribueras globalt via Nobelprisets officiella kanaler.

Måndagen den 5 oktober tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin och  delas lika mellan Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice ”för upptäckten av hepatit C-virus”.

Mer information: fysiologi eller medicin

Tisdagen de 6 oktober tilldelades Nobelpriset i fysik med ena hälften till Roger Penrose “för upptäckten att bildandet av svarta hål är en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin” och med andra hälften gemensamt till Reinhard Genzel och Andrea Ghez ”för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum”.

Mer information: fysik

Onsdagen den 7 oktober tilldelades Nobelpriset i i kemi till Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna ”för utveckling av en metod för genomeditering”.

Mer information: Kemi

Torsdagen den 8 oktober tilldelades Nobelpriset i litteratur den amerikanska poeten Louise Glück ”för hennes omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell”.

Fredagen den 9 oktober tilldelade det Norska Nobelkommittéen fredspriset till FN:s livsmedelsorganisation World Food Program (WFP) "för dess ansträngning att bekämpa hunger, för deras förbättring av fredsvillkor i konfliktdrabbade områden och för att agera som en drivande kraft i ansträngningarna att förhindra att hunger används som ett vapen i krig och konflikter“.

Måndagen den 12 oktober utdelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson ”för förbättringar av auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat”.

Mer information: Ekonomi

Senast uppdaterad 12 okt 2020, 20.44