Team för Sverigefrämjande och kultur

Offentlig diplomati, press och kommunikation arbetar med att främja Sverige och svenska värderingar. Ansvar för ambassadens utåtriktade kommunikationsarbete i traditionell och sociala medier. Främjar även Sverige som studiedestination.

Inom kulturområdet fokuseras arbetet på att fördjupa och utveckla kultursamarbetet och kulturfrämjandet mellan Sverige och Kina.

Camilla Bjelkås
Förste ambassadsekreterare, Teamledare
Skicka ett mail till Camilla Bjelkås


Senast uppdaterad 05 mar 2024, 16.00