Meny

Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina

20 dec 2018

Ansökan till 2019 års stipendium är nu öppen. Beskrivning av ansökningsprocessen samt länk till formulär hittar du härunder. Notera att komplett ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 31 mars 2019.

Kvalifikationer för sökande till Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina.

Sökande skall

• befinna sig i åldersspannet 18 - 25 år vid tidpunkten för stipendiets utdelning
• ha avslutat sina svenska gymnasiala studier, eller motsvarande studienivå i internationell skolmiljö
• ha konkreta planer för sina fortsatta (men ännu ej påbörjade) studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i Kina; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande
• kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet
• uppvisa intyg för genomförda studier
• vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till Svenska Handels-kammaren i Kina, t ex i form av föredrag.

I övrigt gäller att

• f.d. elever vid Svenska Skolan i Beijing, liksom sökande med dokumenterade tidigare kinesiska språkstudier kommer att beredas företräde
• stipendiekommitténs beslut ej går att överklaga.

Följande handlingar skall bifogas ifylld ansökan

• Curriculum vitae
• Intyg på fullbordad gymnasial utbildning eller motsvarande
• Kort personligt brev
• Beskrivning av konkreta planer för studierna i Kina (när, var, hur), samt fullständig kostnadskalkyl och tidplan
• Antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande

Två akademiska/professionella referenspersoner skall skicka rekommenda-tionsbrev direkt till stipendiekommittén.

Komplett ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 31 mars, 2019. Ansökningar efter detta datum kommer inte att behandlas.

Mottagar/en/na av årets stipendium och övriga sökande kommer att underrättas under april månad 2019. Årets stipendiat/er kommer att offentliggöras vid Svenska Handelskammaren i Kinas AGM i april/maj 2019.

För ytterligare frågor samt ansökningsformulär, vänligen besök Svenska Handelskammaren i Kinas hemsida.