Information inför valet 2022

21 apr 2022

Söndag den 11 september är valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.
  • En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige.
  • Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.
  • Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmäl dig till röstlängden

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket.

Blankett anmälan till röstlängden på Skatteverkets webbplats: Ny adress/röstlängd för utvandrad, Anmälan (SKV 7842) | Skatteverket (öppnas i nytt fönster)

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller anser att dina uppgifter om rösträtt är felaktiga har du möjlighet att begära rättelse i röstlängden.

Begäran om rättelse i röstlängden ska skriftligen skickas till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Alla som har rösträtt får ett röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar.

Utlandsröstkorten skickas tidigare än vanliga röstkort och skickas ut cirka 50 dagar före valet. Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på ambassader eller konsulat.

Om du befinner dig i Sverige under valet kan du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Röstberättigade kan rösta på ambassaden följande tider:

18 augusti kl 17.00-19.00
23 augusti kl 15.00-17.00
25 augusti kl 09.00-11.00
29 augusti kl 16.00-18.00

Poströstning

Om du befinner dig i Kina och önskar poströsta, vänligen kontakta ambassaden via mail, ambassaden.peking@gov.se, och begär poströstkort.

Observera att poströstning ska vara valmyndigheten i god tid. Du skickar själv din poströst till valmyndigheten, tänk på att posta i god tid så att din röst hinner fram.

Senast uppdaterad 04 maj 2022, 09.29