Meny

Handbok om Sveriges feministiska utrikespolitik lanserad

28 aug 2018

I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Detta innebär att all utrikespolitik ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Nu lanserar utrikesminister Margot Wallström en handbok i feministisk utrikespolitik. Denna handbok ska vara en resurs för aktörer inom det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

− I ett hårdnande klimat där mänskliga rättigheter och kvinnors och flickors rättigheter ifrågasätts och hotas alltmer, och i en värld med ett minskande demokratiskt utrymme, behövs en feministisk utrikespolitik mer än någonsin. Jag hoppas att denna handbok kan vara en hjälp på vägen för alla oss som vill fortsätta kämpa för en jämställd värld, säger Margot Wallström.

Handboken syftar till att förmedla den svenska utrikesförvaltningens erfarenheter av att bedriva en feministisk utrikespolitik. Den innehåller metoder, tips och checklistor. Handboken ger även en beskrivning av de första fyra åren med en feministisk utrikespolitik.

Handbok om Sverige feministiska utrikespolitik