Alternate Text

Sveriges ambassadAstana, Kazakstan

Välkommen till Sveriges ambassad i Kazakstan, Astana

Lokal tid 11:24

Handel

En av Ambassadens huvuduppgifter är att främja handel och investeringar mellan Sverige och Kazakstan.

Business Sweden – Företagsrådgivning

Svenska företag med affärsintressen i Kazakstan ombedes att kontakta Business Sweden, Warszawa vid behov stöd, allmän rådgivning, samt frågor som berör internationella handelsregler, tullar, transporter, och leveransvillkor.

Kontakt

Sedan Business Sweden (BuS) har stängt sitt kontor i Ryssland, ansvarar BuS kontor i Polen för Kazakstan.

Generellt om EU/FN-sanktioner

  1. För en överblick över EU och FNs sanktioner - EU:s sanktionskarta
  2. För information om HS-koder på Tullverket. Tullverket kan svara på frågor om HS-koder. Tulltaxan gör hänvisningar till förordningen för de fall man kan söka undantag.
  3. Kommerskollegiums hemsida om sanktioner mot Ryssland.
  4. Kommerskollegiums telefonlinje om sanktioner öppet mån-torsdag 13:00–15:00. Tel. 08-690 48 00
  5. EU-kommissionens samling om vanligt ställda frågor och svar på tolkningen av sanktionslagstiftning.
Senast uppdaterad 08 nov 2023, 18.08