Svenska Rominstitutet

Svenska Rominstitutet är ett forskningsinstitut. Det är basen för utgrävningar och annan vetenskaplig verksamhet i Italien, bedriver akademisk undervisning i arkeologi och konstvetenskap, och arrangerar vetenskapliga konferenser mm. Institutet förfogar över en byggnad i centrala Rom, med ett relativt välförsett bibliotek, och ett tjugotal rum och mindre lägenheter, som står till förfogande för gästande forskare och stipendiater.

Svenska Rominstitutet   
Istituto Svedese di Studi Classici a Roma
Via Omero 14
00197 Roma   
Tel: +39 063201596, +39 063201966
E-post: renzetti@isvroma.org
Webb: www.isvroma.it  

Senast uppdaterad 06 dec 2017, 15.45