Språkskolor och universitet i Italien

I Italien finns ett flertal språkskolor för italienska stuidier, därutöver finns ett flertal universitet som är kopplade till Erasmus-samarbetet

Italienska kulturinstitutet i Stockholm har information om var alla universitet och språkskolor finns representerade.

För mer ingående information om universitets- och språkstudier kan du vända dig till Italienska Kulturinstitutet. Ambassaden i Rom handlägger inte dessa frågor.

Italienska kulturinstitutet
Gärdesgatan 14
115 27 Stockholm

https://iicstoccolma.esteri.it/iic_stoccolma/sv/

En annan källa till information om studier i Italien är den ungdomsportal som skapats på initiativ av Europeiska kommissionen. På denna portal hittar man bland annat information om studier men även resande i Italien och i andra europeiska städer.

För information om studiestöd till språk- och universitetsstudier hänvisas till CSN:s hemsida.

Senast uppdaterad 16 maj 2023, 10.27