Länkar

Assosvezia Svensk-italienska handelskammaren

Länk: www.assosvezia.it

Business Sweden Business Swedens kontor i Italien.

Länk: Italy - Business Sweden (business-sweden.com)

Calendario delle manifestazioni fieristiche in Italia Information om italienska mässor, sökbar på ort och bransch

Länk: www.mi.camcom.it/fiere

Circolo Scandinavo Skandinaviska föreningens konstnärhus i Rom

Länk: www.circoloscandinavo.it/

Confindustria Italienska industriförbundet, länkar till alla större branschföreningar

Länk: www.confindustria.it

Italienska ambassaden i Stockholm

Länk: www.ambstoccolma.esteri.it

Italienska handelskammaren i Stockholm

Länk: www.italchamber.se

Le Camere di Commercio Italiane Samling av italiens handelskammare

Länk: www.chamberofcommerce.it

Pagine Gialle Italienska Gula Sidorna

Länk: www.paginegialle.it

Poste Italiane Italienska posten

Länk: www.poste.it

Provenezia En svensk nationell organisation som på frivillig grund bidrar till att "rädda" Venedigs kulturskatter bla genom insamling av medel. För närvarande är verksamheten inriktad på att restaurera ett av de fyra antika lejonen vid ingången till den sk "Arsenalen".

Länk: www.provenezia.se

Svenska Institutet i Rom Svenska Institutet i Rom grundades 1926 med dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf som en starkt dirvande kraft. På initiativ av Institutets dåvarande föreståndare Einar Gjerstad instiftades 1937 en stödförening av vänner till Institutet.

Länk: www.isvroma.it
SWEA - Swedish Women's Educational Association Förening för svensktalande kvinnor i Rom som ger möjlighet att träffas kring ett gemensamt språk, kulturarv och gemensamma traditioner.

Länk: http://rom.swea.org/

Villa Nobel Villa Nobel var Alfred Nobels hem i Sanremo under de sista åren av hans liv. Villan kan besökas; där finns en permanent utställning över Nobel.

Länk: https://villanobel.it

Visit Sweden Visit Sweden.

Länk: https://visitsweden.com

S:t Katarina kapell Kapellet ligger i kryptan under Birgittakyrkan och är invigt för Svenska kyrkans gudstjänster. Det är troligen en unik lösning att Svenska kyrkan har sin gudstjänstlokal i ett katolskt kloster. Kapellet är Birgittaordens egendom men församlingen äger nyttjanderätten.

Länk: www.svenskakyrkan.se/rom Web: www.brigidine.org

Senast uppdaterad 16 maj 2023, 11.07