Alternate Text

Sveriges ambassadTel Aviv, Israel

Lokal tid 00:34

Sveriges ambassadörsresidens i Israel

Sverige har haft en fast beskickning i Israel sedan år 1951. Den forna privatvillan vid Kaplan Street i Herzliya Pituah förvärvades av svenska staten år 1989 och anpassades därefter till ambassadörsresidens. Tack vare 120 kvm solceller på taket är residenset inte bara självförsörjande vad gäller grön el, utan producerar även ett överskott av grön energi som säljs till stadsnätet.

Herzliya Pituah

Herzliya ligger cirka tio kilometer norr om Tel Aviv. Här grundades år 1924 ett jordbrukskooperativ som snabbt växte till ett samhälle. Herzliya fick stadsrättigheter år 1960. Stadsdelen Herzliya Pituah ligger närmast havet och rymmer lugna villakvarter med bebyggelse inbäddad i frodig grönska. Flera länder, som Finland och Norge, har liksom Sverige förvärvat residens i stadsdelen.

Ambassadörsresidenset

Villan vid Kaplan Street uppfördes ursprungligen år 1982, med material och hantverk av hög kvalitet. Den fungerade som privatbostad för en israelisk familj fram till år 1989, då villan förvärvades av svenska staten. Byggnaden är inspirerad av modernismen med sina rena volymer, släta fasader och plana tak. Dåvarande Byggnadsstyrelsen gav arkitekt Bo Myrenberg i uppdrag att studera möjligheten att anpassa villan till residens för Sveriges ambassadör. Myrenbergs förslag ledde till en utbyggnad mot trädgården. Det gav en större matsal och bättre köks- och serviceutrymmen, vilket i sin tur skapade större yta i salongen.

Ombyggnaden 2010

Tjugo år senare fick Statens fastighetsverk (SFV) i uppdrag att göra en upprustning och nödvändiga om- och tillbyggnader, vilka bland annat ledde till att representationsytorna blev större. Residenset har en nordisk karaktär, med öppna, rena och flexibla ytor där dagsljuset har stor betydelse. Samtidigt är alla material, liksom hantverk, av lokalt ursprung. Tillsammans med SFV var Gunnar Åsell ansvarig arkitekt för ombyggnaden år 2010.

Nettoproducent av grön energi

På residensets tak fanns sedan tidigare solfångare som användes för varmvattenberedning. I anslutning till ombyggnaden år 2010 placerade SFV på prov även 120 kvm nya solceller på taket. Dessa har fungerat över all förväntan och gjort att residenset inte bara är självförsörjande vad gäller el utan även producerar ett överskott som säljs till stadsnätet. Anläggningen har väckt intresse då den presenterats vid seminarier och mässor som rört klimatfrågor.

 

Källa: Statens Fastighetsverk, SFV 2013

 

 

Senast uppdaterad 17 mar 2021, 13.06