Ambassadens personal

Erik Ullenhag
Ambassadör

Eva Taylor
Ambassadörens sekreterare

Johanna Nilsson
Ambassadråd, biträdande myndighetschef

Bisera Dimitrova
Ambassadråd, chef för administration och migrationsfrågor

Ludvig Foghammar
Andre ambassadsekreterare, chef för främjande, kommunikation och konsulära frågor

Ola Höglund
Försvarsattaché

Joanna Boquist
Innovationsråd & ansvarig för Vinnovas kontor i Tel Aviv

Anette Shary
Beslutsfattare i medborgarskapsfrågor
Handläggare för kultur och konsulära frågor

Tammi Irmiyahou
Handläggare för migrationsfrågor/Löneadministratör

Ann-Katrin Skrek
Handläggare för handels- och investeringsfrämjande

Natali Maman
Kassör/Assistent till försvarsattachén

Alexandra Nunez Weissman
Kassör

Helena Skibinski
Receptionist

Ronen Nitzan
Chaufför

Dror Bodek
Chaufför

Deyar Reberius
Praktikant

Matilda Kyhlstedt 
Praktikant