Alternate Text

Sveriges ambassadTel Aviv, Israel

Lokal tid 01:40

Ambassadens personal

Erik Ullenhag
Ambassadör

Adam Rybo
Förste ambassadsekreterare, biträdande myndighetschef

Bisera Dimitrova
Ambassadråd, chef för administration och migrationsfrågor

Ludvig Foghammar (föräldraledig)
Förste ambassadsekreterare, chef för främjande, kommunikation och konsulära frågor

Agnes Fälldin 
Andra ambassadsekreterare, chef för främjande, kommunikation och konsulära frågor

Patrick Karlsson
Försvarsattaché

Joanna Boquist
Innovationsråd & ansvarig för Vinnovas kontor i Tel Aviv