Alternate Text

Sveriges ambassadDublin, Irland

Lokal tid 22:09

Välkommen till Sveriges ambassad i Dublin

Sveriges ambassad i Dublin har till uppgift att representera Sverige i Irland och att främja Sveriges intressen.

Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i Irland och att främja Sveriges intressen. Det gör vi genom att ha en tät dialog med irländska företrädare och genom information och samverkan med kultursektorn, företag och andra myndigheter och organisationer.

Vi är två personer som just nu arbetar på den svenska ambassaden. Till det har vi ett konsulat i Dublin som hanterar konsulära ärenden.