Meny

Borttagen avrådan för resor till Sri Lanka

Med anledning av det förbättrade säkerhetsläget i Sri Lanka har UD den 4 juni 2019 beslutat att avrådan inte längre gäller för resor till Sri Lanka. Det allmänna säkerhetsläget i Sri Lanka har förbättrats de senaste veckorna. Förhöjd säkerhet råder dock fortfarande i landet. Resenärer bör fortsatt följa lokala myndigheters råd och anvisningar.