Seminarium om möjligheter och utmaningar relaterade till en ny klimatekonomi organiserades av Navarino Environmental Observatory i Athen

03 maj 2019

Den 2 maj organiserade Navarino Environmental Observatory (NEO) seminariet “Challenges and Opportunities related to a new Climate Economy: Driving Innovation for Sustainable Development” som ägde rum vid Academy of Athens. NEO är en svensk-grekisk forskningsstation som är ett samarbete mellan Stockholms Universitet, Academy of Athens och det grekiska företaget TEMES.

NEO bildades 2009 och bedriver forskning inom olika fält såsom klimatförändringar, geologi, geomorfologi, landskapsförändringar och inom vatten- och miljöförändringar.

Seminariet hölls i närvaro av Greklands president Prokopis Pavlopoulos och H.K.H. Kronprinsessan Victoria med stöd av Sveriges Ambassad i Athen.

Talare på seminariet var forskare och experter från både Sverige och Grekland. Talarna berörde olika ämnen och lyfte både framtidens utmaningar och möjligheter. De upplyste deltagarna om hur en ny klimatekonomi håller på att utvecklas där klimatsmarta investeringar, hållbar stadsplanering och innovation visar vägen framåt i vår strävan att bevara planeten.

Sveriges Ambassadör Charlotte Sammelin höll ett avslutningstal om potentialen för samarbete mellan Sverige och Grekland i s.k. ”clean tech”, en industri med stor potential där Sverige besitter god erfarenhet. Grekland har å andra sidan en välkvalificerad arbetskraft såväl som en stark entreprenörstradition. Denna kombination utgör en grund för ett gott samarbete i att utveckla klimatsmarta lösningar och nya innovationer.

H.K.H Kronprinsessan Victoria, Greklands president Prokopis Pavlopoulos och Sveriges Ambassadör i Grekland Charlotte Sammelin närvarade på seminariet.

Senast uppdaterad 03 maj 2019, 13.28