Alternate Text

Sveriges ambassadAthen, Grekland

Lokal tid 13:17

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

04 feb 2021

Från och med lördag 6 februari kommer utländska medborgare att behöva visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige.

Testet får vara max 48 timmar gammalt och ska kunna uppvisas vid ankomst. Kravet införs för att minska risken för spridning av olika virusvarianter och gäller alla över 18 år oavsett var man reser ifrån. 

Regeringens beslut innebär dels att tidigare inreseförbud mot Danmark, Norge, Storbritannien och så kallade tredje länder kompletteras, dels att Sverige inför nya inreseförbud mot övriga länder.

Inresor från EU- och Schengenstater

Resenärer från EU- och Schengenstater får resa in till Sverige om resenären kan uppvisa ett negativt covid-19 test.

Följande personer undantas från testkravet:
- personer under 18 år,
- personer som bor i Sverige,
- personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter,
- personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
- personer med trängande familjeskäl,
- personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
- personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,
- personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
- sjömän,
- personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten.

Mer information finns på Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Senast uppdaterad 04 feb 2021, 12.06