Digital Sweden teaser på Delphi Economic Forum

05 mar 2019

Ambassadör Charlotte Sammelin presenterade den 2 mars en teaser angående ”Digital Sweden” på Delphi Economic Forum, som lyfte fram svenska reformer, samarbete mellan offentlig och privat sektor och andra intressenter som har drivit fram innovation.

”Utvecklingen mot en digital ekonomi är inte bara driven av utvecklingen av ny och förändrande teknologi. En lika viktig roll spelar utvecklingen av nya affärsmodeller, välfärdstjänster och styrning, för att lösa de problem som alla samhällen står inför.” – Charlotte Sammelin

Huvudeventet är Hellenic-Swedish Business Forum om digital ekonomi den 19 mars i Athen. Vi förbereder oss inför ett stort event!

Se länk till Delphi Economic Forum IV.

Senast uppdaterad 05 mar 2019, 15.37