Meny

Ambassadörens tal till ACEO

15 nov 2018

Ambassadör Sammelin höll ett tal till näringslivsorganisationen ACEO, om Sveriges konkurrenskraft och innovation i landet.

Ambassadör Sammelin höll den 14 november ett tal till ACEO, Association of Chief Executive Officers, en organisation bestående av ledare från större företag verksamma i Grekland. Exempel på företag är Volvo, Xerox Hellas, Nike Hellas och PWC. Deltagarna var intresserade av att få ta del av de faktorer som gjort Sverige framgångsrikt. Ambassadören betonade svenska kraftområden som en lång tradition av innovation och ingenjörskonst, fokus på hållbarhet samt digitalisering. Andra nyckelfaktorer är det omfattande samarbetet mellan det offentliga och näringslivet samt sociala aspekter som jämlikhet och samarbete, som tillsammans lett till Sveriges höga konkurrenskraft.

Läs mer om ACEO och arbetet de gör genom att klicka här.

Senast uppdaterad 15 nov 2018, 16.46