Gemensamt uttalande från Frankrikes utrikesdepartement och Sveriges utrikesdepartement

08 mar 2019

Idag – på Internationella kvinnodagen annonserade Frankrikes och Sveriges respektive regeringar deras gemensamma beslut att utveckla en strategi för att bekämpa trafficking för sexuell exploatering i Europa och globalt.

Den gemensamma strategins huvudfokus kommer vara behovet att minska efterfrågan för kvinnor och flickor i prostitution i Europa och globalt. Genom att fokusera på att minska denna efterfrågan bekämpas även trafficking vilket är en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter där majoriteten av offren är kvinnor och flickor.

Frankrike och Sverige har tagit tydlig ställning emot att normalisera prostitution som ett arbete. Vår syn är att prostitution alltid ska uppfattas som exploatering av någons sårbarhet – därför ska prostitution aldrig anses vara ett arbete. Frankrike och Sverige har tillsammans med flera andra länder introducerat lagstiftning där sexköp utgör ett brott, men inte säljande av sex. Personen som säljer sex erbjuds istället möjlighet att ta sig ur prostitution.

Denna typ av lagstiftning, som fokuserar på sexköparen, har visat sig effektiv både avseende att minska efterfrågan och minska prostitution. Resultaten av den svenska lagstiftningen, som har varit på plats i tjugo år, är väldigt positiva. Efterfrågan har sjunkit avsevärt liksom prostitutionen och Sverige anses vara av svagt intresse för trafficking i sexuellt syfte.

 

Senast uppdaterad 12 mar 2019, 16.03