Historia

Grekland vann befrielsekriget mot det Osmanska riket 1829 med hjälp av Frankrike, Ryssland och Storbritannien. Efter första världskriget tvingades Turkiet att till Grekland avstå territorium kring det grekdominerade Smyrna i Mindre Asien och ytterligare en del av det europeiska Thrakien. I Grekland fanns storslagna drömmar om ett återupprättande av grekiskt storvälde och en militäraktion påbörjades 1920. Militäraktionen nådde nästan ända fram till Ankara innan turkarna slog tillbaka och helt drev ut grekerna ur Mindre Asien. Efter detta bakslag, som av greker benämns, 'den stora katastrofen', följde freden i Lausanne 1923 i stort sett reglerar dagens grekiska gränser, med undantag av Tolvöarna som Italien tvingades lämna till Grekland efter andra världskriget. Därtill genomfördes en jättelik folkomflyttning av över en miljon greker från Turkiet till Grekland och närmare 400 000 turkar i motsatt riktning.

Vid andra världskrigets utbrott styrdes Grekland av en diktator, Ioannis Metaxas. Grekland attackerades av Italien (1940) och blev därefter ockuperat av Tyskland (1941-44). Striderna i landet förlängdes efter världskrigets slut då ett inbördeskrig utbröt mellan kungamakten och kommunistrebeller. Rebellerna besegrades 1949 efter betydande hjälp från Storbritannien och USA.

1960-talet karakteriserades av politiska motsättningar och sociala oroligheter. Sedan kung Konstantin II år 1965 konfronterat premiärminister Georgios Papandreou, vars Centerunion hade majoritet i parlamentet, förföll det parlamentariska systemet. Kungautnämnda regeringar styrde landet fram till början av 1967. En dryg månad före nyvalen 1967 genomfördes en statskupp av en officersjunta ledd av överste Georgios Papadopoulos. Militärdiktatur infördes och varade till juli 1974. Under denna period förekom en rad förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna vilket väckte omfattande internationella protester och ledde till en påtaglig isolering av Grekland.

I juli 1974 genomfördes en av Athen-juntan inspirerad statskupp på Cypern mot president Makarios. Denna ledde i sin tur till den turkiska invasionen av Cypern. Den grekiska militärjuntans maktstruktur bröt samman kort därefter.

1981 gick Grekland med i dåvarande EG. Grekland blev under 2001 medlem i den ekonomiska och monetära unionen.

Senast uppdaterad 04 aug 2020, 13.36