Alternate Text

RepresentationNew York, FN

Lokal tid 18:22

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Den 1 januari – 30 juni 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

– Det svenska ordförandeskapet kommer med stor beslutsamhet driva på arbetet för ett grönare, säkrare och friare Europa, för ökad europeisk konkurrenskraft och för en stark europeisk röst i världen, säger statsminister Ulf Kristersson.

Prioriteringarna kan sammanfattas i fyra punkter:

 • Säkerhet – enighet
 • Konkurrenskraft
 • Grön omställning och energiomställning
 • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Läs mer om Sveriges prioriteringar och ordförandeskapets program på sweden2023.eu

  Senast uppdaterad 09 jan 2024, 15.28

  Kort om EU-ordförandeskapet

  • Ordförandeskapet roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad
  • Sverige är ordförande 1 januari–30 juni 2023
  • Som ordförande leder Sverige cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige
  • Utöver ministrarna leder ungefär 200 svenska tjänstepersoner olika arbetsgrupper i rådet
  • Det är Sveriges tredje ordförandeskap, Sverige var tidigare ordförande 2001 och 2009