Alternate Text

RepresentationFN, New York

Lokal tid 01:07

Svenskar i FN

Sverige blev medlem i Förenta nationerna (FN) 1946 och idag arbetar cirka 340 svenskar inom FN-systemet runtom i världen. FN är en central arena för Sveriges arbete att möta globala utmaningar. Sverige är en av de största givarna till FN-systemet och ett av få länder som uppfyller FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI.

Sverige bidrar också till FN-systemet genom alla de svenskar som jobbar inom FN runt om i världen. Sverige ska agera för ökat antal svenskar på strategiska positioner inom FN-systemet. Målet med högre svensk representation inom FN är att öka genomslaget för svenska prioriteringar. Sveriges ständiga representation vid FN i New York arbetar därför med att ge information till svenskar som söker anställning inom FN och upprätthåller en kontinuerlig dialog med svenskar som redan arbetar i organisationen.

Hans Grundberg talar till FN:s säkerhetsråd i New York
Hans Grundberg, FN:s särskilda sändebud i Jemen, i FN:s säkerhetsråd i New York. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Jobb, praktik och voluntärarbete