Röstlängd - inför EU-valet

27 mar 2024

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det gäller oavsett om du röstat i något val.

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det gäller oavsett om du röstat i något val.

  • En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige.
  • Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Anmäl dig till röstlängden:

Om du inte fick ett valkuvert hemskickat till dig vid förra valet 2022 är det bra om du anmäler till den svenska röstlängden. Du får då ett valkuvert hemskickat till dig. Du anmäler dig på länken nedan:

Ny adress/röstlängd för utvandrad, Anmälan (SKV 7842) | Skatteverket

Det underlättar ambassadens röstmottagning om du har ditt valkuvert med dig när du kommer för att rösta på ambassaden.

Mer information finns på Valmyndighetens hemsida: www.val.se 

Foto: Lieslotte van der Meijs/imagebank.sweden.se

Senast uppdaterad 27 mar 2024, 14.37