Rekommendation till svenskar med anledning av demonstrationer

12 feb 2024

Med anledning av demonstrationer utanför flera ambassader runtom i Kinshasa rekommenderas svenskar att iaktta stor försiktighet vid förflyttning i staden och att följa nyhetsrapporteringen och löpande information som ges.