Ambassadens personal

På ambassaden arbetar 42 personer, varav 16 är diplomater utsända av såväl UD, Sida, Folke Bernadotteakademin, Polisen och Migrationsverket. Vi på ambassaden är:

Myndighetschef, ambassadör

Helena Storm

Helena Storm tillträde sin befattning som ambassadör den 1 september 2020. Hon har tidigare tjänstegjort som bla generalkonsul i Hongkong och Macaua, varit handelsministerns samordnare och tjänstgjort vid ambassaden i Ankara.

Crédito fotográfico: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Crédito fotográfico: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sektionen för politik, främjande, kommunikation

Pontus Rosenberg
Ministerråd, ställförträdande myndighetschef

Sektionen för verksamhetsstöd och konsulärt  

Erik Krantz
Ambassadråd, Kanslichef   

Sektionen för utvecklingssamarbete Colombia

Erik Norman
Ambassadråd, biståndschef  

Sektionen för Sidas regionala team för Latinamerika

Karin Metell Cuevas
Biståndsråd, chef för det regionala teamet

Sektionen för Migration 

Martin Beckert
Ambassadråd

Nordisk polis- och tullsambandsman 

Axel Lerida
Ambassadråd

Senast uppdaterad 15 aug 2023, 11.10