Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Bogotá D.C.

Sveriges ambassadör i Colombia är sedan 1 september 2020 Helena Storm. Ambassadören i Colombia är sidoackrediterad till Ecuador och Venezuela.

Verksamhet

År 2024 firar Sverige och Colombia 150 år av diplomatiska relationer. Sverige strävar efter att vara en ”Samarbetspartner för fred och hållbar utveckling” i Colombia.

Sverige har i över 20 år stöttat fredsbyggandeprocessen i Colombia både politiskt och genom biståndet. Sverige deltar bland annat som beledsagarland (accompanying country) i den så kallade vängruppen för fredsprocessen GPAAC (Grupo de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación) för fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och gerillan Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ett 100-tal svenska företag är representerade i Colombia, där de största är IKEA, Tetra Pak, Scania, Securitas, H&M, Volvo, Skanska, ABB, Electrolux och Altas Copco. De största produktkategorierna som exporteras från Sverige till Colombia är maskiner och apparater, bilar och läkemedel. Importen består av bland annat mineraliska bränslen, kaffe samt frukt och nötter. 

Ambassaden har ett brett konsulärt och författningsreglerat uppdrag. Sverige har Colombia honorärkonsulat i Cartagena och Medellín. I Ecuador har Sverige honorärkonsulat i Quito och Guayaquil. I Venezuela har Sverige honorärkonsulat i Caracas och Porlamar.

Som medlemsland i Europeiska unionen genomförs också politiska förbindelser med Colombia genom Europeiska unionen och dess representation i landet. Sedan 2013 finns ett handelsavtal mellan EU och Colombia. 

E-post: ambassaden.bogota@gov.se

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Ambassaden genomför utvecklingssamarbete i enlighet med av
regeringen beslutad bilateral strategi för Colombia och regional strategi för Latinamerika.

Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2021–2025 fokuserar på främjandet av hållbar och inkluderande fred, mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer samt miljö och klimat.

Sveriges utvecklingssamarbete regionalt i Latinamerika 2021-2025 syftar till att stärka samarbeten över gränserna med fokus på att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, förbättra villkoren för människor som migrerar och för att naturresurser ska användas hållbart.

  • E-post: ambassaden.bogota-cooperation@gov.se

Folke Bernadotteakademin (FBA)

Till ambassaden är knuten utsänd från Folke Bernadotteakademin som arbetar med strategiskt stöd till den fortsatta fredsprocessen i Colombia. Syftet är att stärkta förutsättningar för demokratiskt genomförande av en förhandlad fred, stärkta förutsättningar för fredsbyggande och ökad institutionell kapacitet och ökad jämställdhet, inklusive möjligheter för lika deltagande i det konfliktförebyggande arbetet.

Migrationsverket 

Ambassaden är en regional centralort i uppehålls- och arbetstillståndsärenden och koordinerar migrationsuppgifter i Latinamerika-regionen. Ambassaden representerar samtliga nordiska länder vad gäller Schengenviseringar för bolivianska medborgare och tredjelandsmedborgare bosatta i Bolivia. För ecuadorianska medborgare och tredjelandsmedborgare bosatta i Ecuador representerar ambassaden Norge, Danmark och Island. För tredjelandsmedborgare bosatta i Colombia representerar ambassaden samtliga nordiska länder. Migrationsverket har stationerad utsänd på ambassaden.

  • E-post: ambassaden.bogota-migration@gov.se

Nordic Liaison Office

Nordisk sambandskontor är placerat på ambassaden som bemannas av utsänd från Polismynidgheten i Sverige. Kontoret verkar inom ramen för det nordiska polis-och tullsamarbetet (PTN) och samverkar med värdlandets myndigheter i frågor rörande gränsöverskridande organiserad brottslighet.

  • E-post: nlo.bogota@polisen.se

Business Sweden

Business Sweden startade sin verksamhet i Colombia år 2010. Business Sweden erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd både i Colombia och i grannmarknaderna Ecuador, Bolivia och Venezuela.

Följ oss på Twitter, Facebook och Instagram.

Senast uppdaterad 29 maj 2023, 11.35