Kulturfrämjande

Genom kulturfrämjande delar vi svenska värderingar så som jämställdhet, innovation, miljömedvetenhet och svenska traditioner genom bland annat evenemang i Colombia.